Vademecum okien PVC

Vademecum okien PVC

Pierwsza tego typu pozycji na rynku, która powstała w oparciu o wieloletnie doświadczenie technologiczne i techniczne firmy Aluplast oraz wiedzę o podstawowych problemach konsumentów na rynku okien zgromadzoną przez edukacyjno-informacyjny vortal OKNOTEST.PL...

Co to jest okno, a co drzwi?

Co to jest okno, a co drzwi?

Obecnie zarówno okna jak i drzwi mogą być zbudowane z tych samych elementów i mogą wyglądać identycznie. Jedyne co może je odróżniać, to ich przeznaczenie. W skrócie można podsumować, że przez okno się wygląda, a przez drzwi przechodzi...

Co to są „okucia”?

Co to są „okucia”?

Okucia są nieodzownym elementem stolarki budowlanej. To dzięki okuciom skrzydła mają możliwość poruszania się. W zależności od doboru okuć możemy skrzydło rozwierać, uchylać, rozwierać i uchylać, przesuwać, obracać, odstawiać i przede wszystkim zamykać...

Kiedy skrzydło prawe, a kiedy lewe?

Kiedy skrzydło prawe, a kiedy lewe?

Prawidłowe określenie kierunku otwierania skrzydła na pierwszy rzut oka wydaje się proste, ale jest to jeden z elementów stwarzających ogromne problemy podczas wyceny. Błędne określenie kierunku może skutkować odwrotnie otwieranymi skrzydłami, wbrew naszym pragnieniom...

Co to jest „Ciepła ramka”?

Co to jest „Ciepła ramka”?

Do produkcji szyb zespolonych są używane ramki dystansowe o różnych szerokościach w zależności od wymaganej grubości zespolenia. Ramki dystansowe produkowane są z różnych materiałów i w zależności od nich mają różne właściwości fizyczne w zakresie przenikalności ciepła. Najczęściej stosowaną ramką w zespoleniach jest ramka aluminiowa...

Vademecum montażysty

Vademecum montażysty

Aby ułatwić pracę ekipom montażowym, załączmy wytyczne jakimi należy kierować się podczas montażu i serwisu stolarki budowlanej.... 

Co to jest szyba bezpieczna?

Co to jest szyba bezpieczna?

Szyby bezpieczne są to szyby mające zapewnić ochronę w wyniku działania siły niszczącej na szybę w taki sposób, aby chronić – na zewnątrz lub wewnątrz budynku. Są to szyby hartowane, które po rozbiciu rozpadają się w drobny pył nie kalecząc nikogo lub szyby VSG (laminaty) tj. nowoczesne antywłamaniowe, bezpieczne lub dźwiękochłonne wkłady szybowe, dające znacznie wyższy komfort mieszkania...
 

Co to jest deklaracja zgodności?

Co to jest deklaracja zgodności?

Koniec deklaracji zgodności
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. uchyla z dniem 1 lipca 2013 roku dyrektywę Rady 89/106/EWG, tym samym następuje kres stosowania deklaracji zgodności CE, czyli dokumentu powszechnie stosowanego. Po tej dacie rozpocznie się era... Deklaracji Właściwości Użytkowych...

Jak zbudowana jest szyba?

Jak zbudowana jest szyba?

Szyba to około 60-70% powierzchni okna, więc jej parametry izolacyjne kształtują parametry całego okna. Zastosowanie rożnego rodzaju szkła, specjalnych powłok, gazów w przestrzeniach międzyszybowych i folii ochronnych przyczyniło się do tego, że obecne szyby w oknach to mechanizm ochronny. Standardem stały się szyby zespolone (patrz schematy), dostosowane do funkcji, jaką powinny spełniać...